|KENNELI | KOIRAT |KISSAT | UUTISIA |PENTULA|LINKKEJÄYHTEYSTIEDOT | ETUSIVU|

Mitä tarkoittaa sijoitus?:


 Sijoitus on kasvattajan tapa jatkaa kasvatustyötä.
Kasvattaja ei halua/voi pitää kaikkia lupaavina pitämiään koiria itsellään,
jolloin hän luovuttaa koiran hallintaoikeuden vastaanottajalle
pidättäen itsellään koiran omistus- ja jalostusoikeuden määräaikaisesti.

Sijoitussopimus – mitä velvoitteita?

Sijoitussopimus tehdään aina kirjallisena.
Narttu tekee kasvattajan kotona 1-2 pentuetta,
jonka jälkeen viimeistään 4-vuotiaana se siirtyy vastaanottajan omistukseen.
Uroksen sijoitussopimus on yleensä määräaikainen.
Kasvattajalla ei ole oikeutta ottaa pois koiraa vastaanottajaperheeltä
vaikka koiran omistus onkin kasvattajalla.
Ainoastaan sopimuksen rikkominen voi tuoda oikeuden koiran uudelleen sijoittamiseen

Kustannukset?

Pentu ei ole tietenkään ilmainen.
Pennusta voidaan Kennelliiton sopimuksen mukaan ottaa n. ½ pennun hinnasta
vakuusmaksua, joka palautetaan sopimuksen mukaan pennutuksen jälkeen.

Vastaanottaja
maksaa
- koiran normaalihoidon mm. rokotukset, eläinlääkärikulut,
vakuutukset, koiraveron ja ruokintakulut


- omat näyttelykäyntinsä ja muut harrastuksensa koiran kanssa

Kasvattaja maksaa

- jalostukseen liittyvät kulut: mm. astutusmaksut,
Pevisa:n määräämät tutkimukset (silmäpeilauksen ja lonkkakuvauksen),
ruokinnan odotusaikana (mikäli koira vaatii erikoisruokaa)
ja muut synnytykseen liittyvät kulut

- näyttely- harjoitus- ja koemaksut, joihin kasvattaja on koiran ilmoittanut


- Kasvattaja huolehtii koiran näyttelytrimmauksesta jos haluaa itse viedä koiran näyttelyyn..

Mihin vastaanottaja sitoutuu?

- toimimaan kasvattajan kanssa yhteistyössä

- ruokkimaan koiraa kasvattajan hoito-ohjeiden mukaan

- ilmoittamaan koiran juoksuajat päivälleen

- opettamaan koiralle perusasiat: hihnassa kävelyyn,
vieraiden käsittelyyn ja normaaliin tottelevaisuuteen totuttaminen


- tuomaan/luovuttamaan koira kasvattajalle näyttelyitä,
kokeita, astutusta ja pennutusta varten,
kasvattaja ilmoittaa hyvissä ajoin mm. kokeiden ja näyttelyiden ajankohdat

- huolehtimaan turkin hoidosta

- antamaan nartun/uroksen jalostuskäyttöön kasvattajan ilmoittaessa ajoissa asiasta.

Mitä hyötyä sijoituskoirasta on?

Pentueesta sijoitetaan yleensä lupaavin pentu,
joka toivottavasti mahdollistaa monipuolisen ja menestyksekkään harrastamisen.
Samasta syystä on myös tärkeää, että kasvattajan ohjeita noudatetaan
varsinkin ruokinnan suhteen.